Keisarillinen Kalastusmajamuseo

Kuistin kannatinhirsien vaihto sekä kannatintolppien korjaus. (2012)

la_01

la_02

la_03

la_04

la_05

la_06

la_07

la_08

la_09