Tule mukaan tekemään Kivennapa-Wikiä

Kivennapa-Wikiä on koottu nyt reilu vuosi. Sen ylläpitäjinä toimivat Raija Levo (Kivennapaseuran pj.), Pekka Kirjavainen (Kivennavan Kirjavaisten sukuseuran pj. ja Kalevi Hyytiä (Wiki-alustan ylläpitäjä).

Mistä Kivennapa-Wikissä on kysymys?

Tavoitteena on yhteistyöllä saattaa mahdollisimman paljon Kivennapaan liittyvää aineistoa yhteen osoitteeseen internetissä, niin että se on siellä kaikkien käytettävissä. Kivennapa-aineisto löytyy siis Kivennapa-Wikin myötä yhdestä osoitteesta. Tietoa viedään joko suoraan kyseiseen osoitteeseen tai linkkeinä. Näin syntyy verkkoon sähköinen Kivennapa-tietokirja.

Tarkoituksena on siis koota eri muodoissa ja hajallaan oleva aiemmin kerätty tietoaines yhteen. Vuosikymmenten saatossahan on kerätty Kivennavasta, sen kylistä, asukkaista, suvuista ja historiasta monenlaista tietoa ja sitä on tallennettu esimerkiksi lukuisiin Kivennavan kylistä kertoviin kyläkirjoihin. Linkkien kautta tarjotaan myös pääsy Arkistolaitoksen, eri museoiden ja vastaavien tietokantojen Kivennapaa koskeviin alkuperäisiin sisältöihin.

Kivennapa-Wikin etusivu

Miten työtä tehdään?

Työ tehdään Wiki-alustalla, jonne jokainen halukas voi muotoilla ja tuoda tekstiä. Alusta on sama kuin monen tuntemassa Wikipediassa. Myöhemmin Kivennapa-Wikiin voidaan tuoda myös audiovisuaalista aineistoa, eli ääntä, kuvia ja jopa videoita. Tekstiä synnytetään yhteistyössä niin, että sen lopullisesta muodosta voidaan keskustella tarvittaessa. Jokaisessa Kivennapa-Wikin sivussa on taustalla keskustelusivu.

Ketä Kivennapa-Wiki palvelee?

Kivennapa-WIKI-palvelee kaikkia, joita Kivennapa-tietous kiinnostaa: sukututkijoita ja historiasta kiinnostuneita, sekä luonnollisesti myös kivennapalaisten jälkeläisiä. Se perustuu työlle, joka on tehty aiemmin.  Tarkoitus ei ole kuitenkaan jäljentää ja kopioida painettuja kirjoja sellaisenaan Kivennapa-Wikiin. Tarkoitus ei ole myöskään synnyttää sellaista tietokokonaisuutta, josta muodostuisi jonkinlainen erillinen kivennapalaisten henkilörekisteri. Kivennavan sukuja tutkivat pääsevät esimerkiksi linkityksen kautta wikistä Arkistolaitoksen digitaaliarkiston tietokannan Kivennavan kirkonkirjoja katsomaan.

Voit olla mukana tekemässä Kivennapa-Wikiä

Koska tätä päättymätöntä ja jatkuvasti täydentyvää tietokantaa on tarkoitus tehdä yhteistyössä kivennapalaisten ja heidän jälkeläistensä sekä Kivennavasta tavalla tai toisella kiinnostuneiden kanssa, niin nyt kaivataan mukaan lisää tekjöitä. Meillä monella on paljon tietoa Kivennavasta eri muodoissa, jota on koottu esimerkiksi erilaisissa kirjaprojekteissa. Nyt sitä tietoa voi viedä myös kaikkien nähtäväksi. Mielenkiintoinen on myös työn yhteydessä syntyvä keskustelufoorumi. Se voi tarjota paljon keskustelunaiheita esimerkiksi sukututkimukseen ja paikallishistoriaan liittyen.

Miten edetään?

Ensimmäisessä vaiheessa luodaan katsaus Kivennavan historiaan. Ensimmäiset sivut käsittelevät kyläkohtaisia tietoja käytettävissä olevien asiakirjojen pohjalta. Kivennavan kylät tulevat olemaan keskeinen osa Kivennapa-Wikiä. Hakemistossa olevan Kivennavan kylät -linkin kautta avautuu kyläluettelo. Sitä kautta pääsee jo nyt kirjaamaan tietoja Wikiin. Jos sinne halutaan lisätä jokin puuttuva aihe, niin siitä voi avata sivulla keskustelun.

Virtuaali-Kivennapa, mikä se on?

Virtuaali-Kivennapa on oma erillinen hankkeensa, jossa on tarkoitus digitaaliseen muotoon kootun tietoaineksen pohjalta synnyttää kaikkien katseltavaksi verkkoon virtuaalinen Kivennapa, eli eräänlainen karttapohjalla toimiva animaatio tai paremminkin peli. Kalevi Hyytiä on hankkeen puuhamiehenä.

Tule mukaan tekemään Kivennapa-Wikiä ja hanki tunnukset!

Ohjeistus löytyy Kivenapa-Wikin sivuilta. Ohjeita voi kysyä myös Kalevilta, Pekalta sekä Raijalta. Tarvittaessa voidaan järjestää myös pienimuotoista koulutusta.

Kivennapa-Wikiin pääset tutustumaan oheisen linkin kautta. Paljon on jo saatu aikaan, mutta panostasi kaivataan.

http://www.kivennapa.fi/wiki/index.php/Etusivu

Kivennapa-Wiki ei ole Kivennapaseuran organisoima ja alulle panema projekti, vaan yksittäisten Kivennavasta kiinnostuneiden harrastajien ideoima hanke, jossa Kivennapaseura haluaa olla mukana, kiitokset kuuluvat Kaleville ja Pekalle.

Mikäli haluat kommentoida hanketta ja ideoida sitä lisää, niin se on mahdollista artikkelin perässä olevalla kommenttikentällä. Kommentit julkaistaan viiveellä ja kommentoijan nimellä varustettuna.

Teksti: Raimo Ranta, Kalevi Hyytiä ja Pekka Kirjavainen

 

 

2 vastausta artikkeliin “Tule mukaan tekemään Kivennapa-Wikiä

  1. Kommentointi ei ole enää mahdollista. Ikkuna sulkeutui.

Kommentit on suljettu.